22 01
Viết bởi

Tên gọi Hà Nam có nghĩa là phía nam sông Hoàng Hà. Là một tỉnh ở miền trung của cộng hòa nhân dân Trung Quốc. Với dân số gần 100 triệu người, Hà Nam là tỉnh đông dân nhất Trung Quốc. Hà Nam giáp Sơn Đông, An Huy, Thiểm Tây và Sơn Tây.

22 01
Viết bởi

Giang Tô là một tỉnh ven biển ở phía đôngcủa Trung Quốc,  Giang Tô giáp với các tỉnh An Huy, Triết Giang, thành phố trực thuộc trung ương Thượng Hải và tỉnh Sơn Đông. Sông Dương Tử chảy qua phía Nam Giang Tô. Ngoài ra, Giang Tô còn có 1020km đất tiếp giáp với biển Hoàng Hải.