22 01
Viết bởi

Quảng Đông là một tỉnh giáp Biển Đông về phía nam của Trung Quốc và có 4300 km bờ biểnQuảng Đông là tỉnh có kinh tế lớn nhất trong các tỉnh thành của Trung Quốc.

22 01
Viết bởi

Quảng Châu là thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đồng thời cũng là đầu mối giao thông hàng hóa lớn nhất Trung Quốc, Là trung tâm kinh tế của Đồng bằng châu thổ Châu Giang, đồng thời cũng là trái tim của vùng kinh tế chế xuất hàng đầu Trung Quốc.